Contributie

De contributie voor 2022

Categorie Jaarcontributie Bij kwartaalbetaling
Senioren competitie Woensdag- en maandagavond € 191,-  
Recreanten Woensdag- en maandagavond € 162,-  
Recreanten Woensdagochtend € 121,-  
Jeugd € 108,- € 28,-
Rustend lid € 39,-

De contributie voor alle leden is inclusief de bondsbijdrage. Bij kwartaalbetaling betaal je netto € 4,- per jaar extra.
In bijzondere gevallen kan het BCOirschot_Reglement_Rustend_Lid van toepassing zijn.