Contributie

De contributie voor 2024

De contributie voor alle leden is inclusief de bondsbijdrage. Bij kwartaalbetaling betaal je netto € 4,- per jaar extra.
In bijzondere gevallen kan het BCOirschot_Reglement_Rustend_Lid van toepassing zijn.