Privacyverklaring

Badmintonclub Oirschot (hierna: BC Oirschot) vindt het belangrijk dat jouw persoonlijke informatie goed beveiligd wordt. Deze privacyverklaring beschrijft onze handelingen met betrekking tot het opslaan van jouw informatie en gebruik van deze informatie voor onze website.

BC Oirschot deelt je zorgen over de beveiliging van jouw persoonlijke informatie en vindt het belangrijk dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Je persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd door ons. Daarbij houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • We duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Dat kun je lezen in deze privacyverklaring;
  • We de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • We jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming vereist is;
  • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen;

BC Oirschot is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken voor onze website en waarom we dat doen. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wij brengen je hiervan op de hoogte door een melding op deze pagina. Door bovenaan deze pagina te kijken naar de effectieve datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Het is dus raadzaam deze verklaring geregeld te bekijken, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Waarvoor gebruikt BC Oirschot je persoonsgegevens?

In het onderstaande overzicht kun je zien welke gegevens we nodig hebben. Wij gebruiken en bewaren alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven.

Welke gegevens heeft BC Oirschot van je nodig?Voor- en achternaam
Adres en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Email adres
Bankrekeningnummer

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang je lid bent. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Contactgegevens

Badmintonclub Oirschot
bestuur@bcoirschot.nl