Gewone speelavonden

Protocol COVID-19 – Badminton in de zaal BC Oirschot – Juli 2020


Goed nieuws! Vanaf 1 juli mogen we weer badmintonnen in de zaal en laat dat nu direct een woensdag zijn ;). Vanuit de overheid en de Badminton Nederland wordt er veel gecommuniceerd over regelgeving en richtlijnen. Met dit protocol willen we richting geven hoe te handelen bij badminton activiteiten in de zaal tijdens Covid-19 en hoe om te gaan met de geldende aandachtspunten. Hierbij sluiten we natuurlijk aa bij de opgestelde kaders van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM, zodat er veilig gesport kan
worden zonder gezondheidsrisico’s.

Voor onze vereniging is/zijn de volgende personen aangewezen als Corona-coördinator

Maandag- /woensdagavond Tanja Lieshout
Telefoonnummer: 06 – 200 061 51 / E-mail: tanja.lieshout@iae.nl

Woensdagochtend Mieke Hehemann
Telefoonnummer: 06 – 520 725 39 / E-mail: Miekehehemann2@gmail.com

Het is voor de club, de Kemmer en ieders eigen gezondheid belangrijk om vooraf te weten met hoeveel personen er gesport zal worden. Dit vooraf (uiterlijk een dag van tevoren) graag doorgeven aan de bovengenoemde.
Bij het niet naleven van onderstaande regels/aandachtspunten in het protocol kan toezegging tot sportactiviteiten worden geweigerd. Lees het protocol dus goed door. Als er vragen zijn horen we dat graag. Als de regels veranderen, zal het protocol bijgewerkt worden en opnieuw worden verstrekt.

Algemene Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: het gebruiken van gezond verstand staat voorop.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook al zijn het milde) symptomen hebt:
  o Neusverkoudheid
  o Hoesten
  o Benauwdheid
  o Koorts
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, is het verantwoord om weer te sporten
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden recent positief getest is op COVID-19. Omdat de
  incubatietijd 14 dagen is na het laatste contact met de positief geteste persoon moet u
  thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houdt 1,5 meter afstand (ongeveer twee armlengtes) van iedereen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je direct weg kunt gooien.
 • Ga voordat je naar de sporthal komt thuis naar het toilet
 • Was voordat je gaat badmintonnen thuis je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden)
 • Was thuis ook je handen met water en zeep na het bezoek aan de sporthal.
 • Vermijd aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals trainers en bestuursleden.

Praktische regels

 • Meld je tijdig (dag van tevoren) aan voor de sportactiviteit bij bovengenoemde coronacoördinators.
 • Er zal desinfectiemiddel aanwezig zijn in de sporthal.
 • Kom alleen naar de sporthal of kom met één persoon uit je huishouden.
 • De kleedkamers, douches en kantine zijn vanaf 1 juli ook weer geopend, maar voorkom drukte op die plekken. Belangrijk is dat op deze locaties 1,5m afstand gehouden wordt.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Neem ook je eigen bidon mee om uit te drinken.